CE-attesten

CE attesten of EG conformiteitsverklaringen zijn terug te vinden op elke productpagina.

Ghibli verklaart onder eigen verantwoordelijkheid dat elk ingevoerd artikel voldoet aan de vereiste normen.

Ga naar de productpagina van het gewenste product via de zoekbalk rechtsbovenaan of via het menu 'producten'

Elke productpagina bevat een set aan downloads, waaronder een CE attest.