Garantievoorwaarden

Algemene condities voor garantieaanvraag

 1.   Iedere garantieaanvraag moet ingediend worden met de verkoopfactuur en met de omschrijving van het probleem
 2.   De garantie geldt enkel voor fabricagefouten die optreden tijdens de garantieperiode
 3.   Machines dienen op regelmatige tijdstippen en grondig onderhouden te worden door een door ons erkende service technieker om te kunnen genieten van de garantie
 4.   De garantieperiode is 12 maanden

De garantie wordt niet toegekend in volgende gevallen :

 1.   Geen factuur van de machine van de eindklant
 2.   Verkeerd of slecht gebruik of op machines die te licht zijn voor de toepassing of de intensiteit van de job
 3.   Slechte of verkeerde installatie van het toestel
 4.   Aangesloten op verkeerde spanning of spanningsfluctuatie
 5.   Gebrekkig of slecht onderhoud
 6.   Niet of verkeerd gebruik van filters
 7.   Op slijtende- of onderhoudsdelen (filters, dichtingen,olie, ontsteekkaarsen….)
 8.   Op breuk veroorzaakt door een extern gegeven zoals  mechanische schok door val, blikseminslag, overstroming etc.
 9.   Op schade ten gevolge van transport of stockage
 10.   Op een machine die verkeerd is aangesloten en niet volgens de specificaties van de fabrikant
 11.   Op een machine die vol stof zit en niet is gereinigd op geregelde tijdstippen. Ook filters dienen op geregelde tijdstippen gereinigd of vervangen te worden.
 12.   Op machines die blootgesteld zijn aan vocht, regen en oxidatie of als het toestel blootgesteld is aan agressieve producten, zuren of zouten
 13.   Op machines die door de klant zijn aangepast (met niet originele wisselstukken of door constructiewijzigingen, verandereing van de bekabeling, eigen laswerken etc.)
 14.   Op versnelde slijtage van de machine door verkeerd gebruik
 15.   Op slecht of verkeerd gebruik van toebehoren en/of slijtende delen
 16.   Op  normale slijtage van de machine
 17.   Op  normale slijtage van de toebehoren of op verbruiksgoederen
 18.   Op batterijen van boostersets, kuismachines. De klant is verantwoordelijk voor het onderhoud van de accu tijdens de opslagperiode en de eindgebruiker is verantwoordelijk voor het onderhoud van de accu na de aankoop.